Új vezetők, iskolaigazgatók a fehérvári szakképzésben

Új vezetők, iskolaigazgatók a fehérvári szakképzésben

Szépné Holczer Piroska lett a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, elődje, Kulcsár Szilvia a kancellári posztot vette át. Új vizsgarendszert vezetnek be 2025-ig.

A korábbi kancellár, Dominó Csaba tanácsadói feladatkört lát el. Három technikumban, a Széchenyiben, a Jákyban és a Váciban új igazgatókat neveztek ki augusztus 15-ével. További komoly változás, hogy új vizsgáztatási rendszert vezetnek be legkésőbb 2025-ig.

Az Önkormányzati Kommunikációs Központ sajtóközleménye szerint a változásokat bejelentő sajtótájékoztatón elhangzott: komoly és mélyreható, személyi és szakmai változások egyaránt történtek a Székesfehérvári Szakképzési Centrumnál 2020. július 1-jétől. Dominó Csaba, az SzSzc kancellárja személyes okokra hivatkozva június 30-ával lemondott posztjáról, a továbbiakban kancellári tanácsadóként folytatja a munkáját. A működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kancellári munkakört a korábbi főigazgató, Kulcsár Szilvia vette át, míg a szakmai feladatok koordinálására hivatott főigazgatói pozícióra Szépné Holczer Piroskát, a Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola igazgatóját kérték fel – jelentették be a sajtótájékoztatón.

Kulcsár Szilvia kancellár elmondta, hogy jelenleg is folyik a szakképzés átalakítása. Nem csak az iskolák, az iskolatípusok és a szakmák nevei fognak változni, hanem az oktatás teljes szemléletmódja is. Kiemelt cél a teljesítmény- és eredményalapú oktatás létrehozása: fontos, hogy a diákok ne a papírnak tanuljanak, hanem olyan végzettséget szerezzenek, amivel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A képzések egy új típusú vizsgáztatási rendszerrel fejeződnek majd be, melyekre akkreditált vizsgaközpontokat hoznak létre országszerte legkésőbb 2025-ig. A SzSzC egy pályázat keretében bekerült azon hét centrum közé, ahol már megvan a vizsgaközpont, de még nem működik, mert az akkreditációs folyamat egy évet vesz igénybe.

Szépné Holczer Piroska főigazgató elmondta, a szakképzés nagyon széles palettán kínál életpályamodellt, hiszen a nyolc osztályt be nem fejezetteknek, a technikumot végzetteknek és a felnőttképzésre jelentkezőknek egyaránt nyújt lehetőséget. Székesfehérvár vezetése és az SzSzC között mindig is jellemző volt a segítő, támogató szándék, ami megtartó erőt jelent a városban. Ha jól képzett fiatalok kerülnek ki a városból, akkor tudják pótolni a hiányzó szakembereket, ezáltal tud fejlődni a gazdaság, és itt maradnak az ipari szereplők, a végzett diákok egyaránt.

Dominó Csaba kancellári tanácsos hozzátette, hogy 2020-ban elindították a Szakképzés 4.0 programot, amely a kornak megfelelő, módszertanában megújult szakképzést jelent. Ez komoly feladatot ró minden dolgozóra, személyesen rá is, azonban egészségi problémák miatt úgy érezte, hogy nem tud maradéktalanul megfelelni a kihívásnak.

Fontos, hogy a szakképzés igazodjon az ipar elvárásaihoz. A folyamatosan változó, mozgó gazdasággal a szakképzésnek fel kell vennie a versenyt, meg kell támogatnia az ipart – mondta Mészáros Attila alpolgármester, majd hozzáfűzte, nagyon büszkék a Székesfehérvári Szakképzési Centrumra, amely folyamatosan igyekszik megfelelni az új kihívásoknak, és szintén büszkék az SzSzC és a város közötti együttműködésre, amely az elmúlt években kialakult. Az alpolgármester köszönetét fejezte ki az centrum vezetőinek és dolgozóinak az eddigi és jövőbeni munkájukért, illetve kiemelte, hogy idén nyáron több intézményi fejlesztés is megvalósul.

 Augusztus 15-ével három új iskolaigazgató kezdte meg a munkát a szakképzésben.

 Horváth Lajos Zoltán eddig megbízott igazgatóként vezette a Széchenyi István Műszaki Technikumot, hétfő óta igazgatóként vezeti az intézményt. Elmondta, hogy az új szakképzési törvény lehetőséget ad arra, hogy több iskola összefogásban, közös projektekben gondolkodjon. Folyamatosan az innováció jegyében dolgoznak a jövőben is.

 A Jáky József Technikum igazgatója Oroszné Stefánkó Éva lett. A fejlesztések mellett szeretnék megőrizni hagyományos építőipari ágazati profiljukat, melynek köszönhetően Székesfehérvár az építőipari technikus képzés dunántúli, sőt, országos központja is lehet. A Dunántúlon az építőipar vezetői a Jákyból kerülnek ki, ezért arra törekszenek, hogy minél nagyobb kapcsolatrendszert alakítsanak ki a cégekkel.

 Az 50 éves fennállását ünneplő Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban Némethné Erki Tímea lett az igazgatónő. Az iskola a műszaki szakképzés terén adja a munkavállalókat, most is több mint száz cégnél vannak tanulóik a duális képzés keretében. Továbbra is fontos számukra, hogy a diákjaik ipari környezetben szerezzenek szakmai gyakorlatot, használható tudást.

Forrás: ÖKK (Havasi Tímea, Molnár Artúr)