Átfogó elemzés készült Magyarország településeinek élhetőségéről, 53 indikátor figyelembevételével

Átfogó elemzés készült Magyarország településeinek élhetőségéről, 53 indikátor figyelembevételével

Átfogó elemzés készült Magyarország településeinek élhetőségéről, 53 indikátor figyelembe vételével

Az Egyensúly Intézet saját módszertan kialakításával elemezte Magyarország összes települését. Az elkészített településindex lehetőséget ad a települések fejlődésének adatalapú értékelésére önkormányzati ciklusokon átívelően, illetve az egyes közösségek fejlődésének átfogó összehasonlítására is.

A rangsor elkészítéséhez szükséges adatokat a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) és a GeoX Kft. nyilvánosan elérhető idősoros adataiból szerezte be az Intézet. A szakemberek ügyeltek arra, hogy minden felhasznált adat legalább két önkormányzati ciklus egészére rendelkezésre álljon. Ha ezen feltétel egy indikátor esetén nem teljesült, akkor az adott évhez legközelebb álló elérhető adatot használták fel.

Az index elkészítéséhez felhasznált 53 indikátort több, mint 2000 változó közül válogatták ki. Mivel az indikátorok nagyon széles spektrumot fednek le, és különböző változók segítségével értékelhetőek, egy képlet segítségével sztenderdizálták (egységesítették) azokat. A képletek a következőképpen alakultak:

Abban az esetben, ha a magasabb értékű adat tekinthető jobbnak:

Abban az esetben, ha az alacsonyabb értékű adat tekinthető jobbnak:

A képletekbe való behelyettesítést követően minden indikátor értéke egy 0 és 100 közötti pontszámmá alakult, amelyet minden egyes településre vonatkozóan kiszámítottak, mindegyik indikátor esetében.

Az Intézet az egyes indikátorok fontosságát is figyelembe vette, ehhez szakértői súlyozást használtak. 1-es, 2/3-os, illetve 1/3-os súlyozást alkalmaztak a fontosság alapján.

A közzétett adatok nem csak a települések jelenlegi pontszámait tartalmazzák, hanem a 2014-es állapotuk szerinti értéket is, így a fejlődés iránya és mértéke is megállapítható az eredményekből.

A települések értékelése során a következő szempontokat (indikátorokat) vették figyelembe:

1-es súlyozással figyelembe vett indikátorok:

Lakások átlagos négyzetméterára (Ft); Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft); Iparűzési adó egy főre (1000 Ft); Helyi önkormányzatok összes költségvetési bevétele egy főre (1000 Ft); Belföldi oda- és elvándorlás különbsége ezer lakosra; Diplomások interpolált aránya (százalék); Gimnáziumi tanulók a nappali oktatásban ezer főre (fő); Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (százalék); Bűncselekmények száma ezer főre (db).

2/3-os súlyozással figyelembe vett indikátorok:

Vendéglátóhelyek száma tízezer főre (db); Élelmiszer és élelmiszer jellegű belkereskedelmi egységek száma tízezer főre (db); Nem élelmiszer jellegű belkereskedelmi egységek száma tízezer főre (db); Gyógyszertárak tízezer főre (db); Önkormányzati járdák kiépítettsége (százalék); Önkormányzati utak kiépítettsége (százalék); SZJA adófizető, 100 lakosra (fő); Az év folyamán épített lakás, 1000 lakásra (db); Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő); Alapszolgáltatásokon felüli kiadások egy főre (1000 Ft); Legközelebbi legalább 50 ezer fős város elérési ideje közúton a legrövidebb úton (perc); Állami támogatások egy főre (pályázatok); Eltartottsági ráta (százalék); Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakos (fő); Kulturális rendezvényeken részt vevők száma egy főre; Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken száz főre (db); Felsőfokú intézmények nappali tagozatos hallgatói (képzés helye szerint), 1000 lakosra (fő); Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (százalék); Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek ezer főre (db).

1/3-os súlyozással figyelembe vett indikátorok:

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db); Bevásárlóközpontok (városok) (igen-nem); Postai szolgáltatóhelyek tízezer lakosra (db); Működő kórházi ágy, 1000 lakosra (db); Múzeumi látogatók, 100 lakosra (fő); Rendszeres művelődési formákban résztvevők, 100 lakosra (fő); Alkotó művelődési közösségek tagjai, 100 lakosra (fő); Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék); Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők tízezer főre; Házi segítségnyújtásban részesülők ezer főre; Színházak látogatói (fő); Önkormányzat által kiutalt lakások ezer főre (db); Kormányablak léte (igen-nem); Vasútállomás léte (igen-nem); Mozi léte (igen-nem); Színház léte (igen-nem); 25 év alatti nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék); Internet-előfizetések száma ezer főre (db); Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) tisztítottan elvezetett szennyvíz aránya (százalék); Lakosságtól szelektíven elszállított települési hulladék aránya (százalék); Szállított utasok a helyi tömegközlekedésben (városok) (1000 fő); Utaskilométer a helyi tömegközlekedésben (városok) (1000 km); Lakott területen történt összes közúti közlekedési baleset ezer főre (eset); Rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs, körzeti megbízott székhely léte (igen-nem); Helyközi autóbusz-megálló léte (igen-nem).

A teljes elemzés és az eredmények itt tekinthetők meg:
https://egyensulyintezet.hu/ei-telepulesindex-2023/