Több mint 320 kutató, kutatócsoport nyert támogatást

Több mint 320 kutató, kutatócsoport nyert támogatást

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által meghirdetett alapkutatási pályázatokon csaknem 11 milliárd forint támogatást osztottak ki.

A nyertes projektek 2020. szeptember 1-je és december 1-je között indulnak.

Az egyéni kutatókat, kutatócsoportokat célzó úgynevezett OTKA-típusú pályázati konstrukció a hazai tudományos élet legkiválóbb kutatóinak fejlődését és tudományos sikereit kívánja elősegíteni, növelve a magyar kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A most támogatást nyert projektek esetében folytatódik a tavaly, még az Élvonal-pályázatok kapcsán megkezdett objektív értékelési rendszer kialakítása.

Értékelési rendszer

Az Élvonal pályázatok - melyek a legkiválóbb kutatókat célozzák kiemelt összegű támogatással - esetében az idei évtől bevezetésre került egy olyan értékelési rendszer, amely a már korábban sikeresnek bizonyult, vagy kiemelkedően jó minősítést elért nemzetközi kutatási pályázati eredményeket támogatja. Ez teljes összhangban áll az Európai Uniós „seal of excellence” (kiválósági pecsét) ajánlásával is, ami a támogatói döntéseket egy teljesen objektív, nemzetközi fórum döntéseire alapozza.

Az OTKA pályázati konstrukciók esetében, amelyek keretében a mostani támogatási döntések megszülettek, a győztesek kiválasztásának a folyamata többszintű eljárásban, szigorú kritériumok mentén, egyéni bírálók és szakértői testületek bevonásával történik.

A hazai OTKA pályázatok több évtizedre visszanyúló rendszerében is kiemelten fontos, hogy az objektív szempontok, amennyire erősen lehet, jelenjenek meg és támogassák mind a pályázatokat értékelő bírálókat, mind a támogatási döntést meghozókat. Ennek érdekében az idei évtől bevezetésre került egy tudománymetriai (tudományos teljesítményt mérőszámokkal kimutató) rendszer, mely a publikációs adatbázisok, kiemelten a Magyar Tudományos Művek Tára alapján ad objektív képet az egyes pályázók publikációs teljesítményéről, figyelembe véve az adott kutató életkorát és tudományterületét. A pályázók ilyen objektív összevetése az egyes tudományterületi kollégiumokon belül működő szakmai zsűrik szintjéig került lebontásra.

A rendszer használatával a támogatói döntéshozatali oldalon lehetőség nyílt arra, hogy a kollégiumok döntési javaslatait érdemben áttekintse az NKFI Hivatal, ami elsősorban a leggyengébb publikációs mutatókkal rendelkező, ám a kollégiumok által támogatásra javasolt kutatókra terjedt ki. A kollégiumi elnökök szakmai álláspontját kikérve a 19 kérdéses esetből végül 9 esetben a kollégiumi javaslat felülbírálása mellett született döntés, olyan esetekben, ahol a kollégiumi javaslattal szemben volt olyan jelölt, aki erősebb publikációs teljesítménnyel vagy ígéretesebb projektjavaslattal pályázott.

A kollégiumok által eredetileg előterjesztett támogatási döntési javaslat keretösszege az idei évben bővült, mivel az Élvonal pályázatok nemzetközi mércéhez történt igazítása nyomán keletkezett, mintegy 300 millió forint maradvány-keret átcsoportosításra került az OTKA pályázatok keretére. Ez további 7 pályázat támogatását tette lehetővé.

Az OTKA pályázatok 2020. évi eredményei

Az 1986 óta évenkénti rendszerességgel meghirdetett Kutatási témapályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják tovább vinni. A Fiatal kutatói kiválósági program célja olyan fiatal tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. A Posztdoktori kiválósági program pedig a tudományos fokozatukat nemrég megszerzett fiatal kutatók közül indítja el pályájukon a hazai tudományos élet leendő kiválóságait.

A február végi benyújtási határidővel beérkezett 1338 pályázat a tavalyi eljárásoz képest jelentős, 17,6%-os emelkedést mutat a pályázatok iránti kutatói érdeklődésben.

A posztdoktori és a fiatal kutatói kiválósági program idén a kutatói életpályájuk elején állók számára biztosított 4,9 milliárd forint támogatást. A támogatói döntés szerint az előbbiben 64, utóbbiban 99 fiatal kutató számára nyílik lehetőség hároméves posztdoktori foglalkoztatás megkezdésére, illetve önálló kutatási projekt elindításra, 2020. szeptember 1 és december 1-je között. Ezekben a kategóriákban már tavaly is 23 százalékkal nőtt a pályázói létszám a tavalyelőttihez képest, ezt idén újabb 15-16 százalékos pályázói létszámemelkedés követte.

A tapasztaltabb kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok külön Kutatási témapályázati felhívás keretében pályázhattak 6,6 milliárd forint keretösszegű támogatásra. Ez a program foglalja magába - mintegy félmilliárd forint támogatási kerettel - a kétoldalú magyar-osztrák és a magyar-szlovén kutatói együttműködésben megvalósított projektekre igényelhető támogatásokat is, melyeknek az eredményhirdetése csak később, majd a külföldi társfinanszírozó partnerintézmény döntése után lehetséges. A hazai kutatóhelyeken megvalósuló alapkutatási témapályázatok kategóriájában 667 beérkezett pályázatból 164 projekt indulhat el, összesen 6,1 milliárd forint támogatással, 2020. szeptember 1-je és december 1-je közötti kezdéssel.

Forrás és képek: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal