Digitális oktatás és Okos város

Digitális oktatás és Okos város

Digitális oktatás és Okos város

November 3-án ismét online konferenciát tartott a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület. Ezúttal a digitális oktatás és Okos Város megoldások témakörében.

A konferenciát Cser-Palkovics András polgármester, az egyesület elnöke nyitotta meg. Ezt követően öt előadást és egy kerekasztal beszélgetést hallgathattak meg a résztvevők.

Elsőként a Prosperis Alba Kutatóközpont részéről Bíró Gergő Zalán tartott előadást a digitális oktatásban töltött tapasztalatairól, felhívta a figyelmet a nehézségekre és megfogalmazott egy széleskörű javaslat csomagot is. Ezek a javaslatok a saját és környezete tapasztalataiból születtek. Megfogalmazta például, hogy a diákok nem mindig vették komolyan a digitális oktatást, beszélt a különböző tantárgyak nehézségeiről online térben, de szót ejtett a megfelelő számú digitális eszköz biztosításának nehézségeiről is, mikor egy egész háztartás online formában végzi a munkáját.

A következő előadó Dr. Gaál András Levente volt, aki a Digitális Jólét Program szakmai vezetője. Videós előadásában három témát érintett. Elsőként az online oktatás tapasztalatait összegezte. Szót ejtett a nehézségekről és a megtartandó hasznos újításokról is. Ezt követően az Olvasó Nemzet Program ismertetése következett, melynek keretén belül a kötelező olvasmányokat az olvasói szintekhez mérten határozzák meg. Harmadik témaként pedig a Digitális Jólét Program és a HHÖSZ kapcsolatáról ejtett szót az előadó.

A harmadik előadó Baráth Gábor Gergely volt, aki a vajdasági magyarság szemszögéből ismertette az online oktatás módszereit. Elmondta, hogy Szerbiában három lépcsőből állt a digitális oktatás elrendelése a járványügyi helyzettől függően. Voltak olyan időszakok, mikor teljesen az online térben folyt a tanulás, de a kombinált oktatás is gyakran használt módszer volt. Említést tett a televíziós és rádiós tanórai felvételekről, amiket a diákok otthonról nézhettek, illetve hallgathattak. Ezeket a felvételeket magyar nyelven túl több kisebbségi nyelvre is lefordították, ezzel is támogatva a diákok tanulását.

Az előadást követően egy kerekasztal beszélgetésre került sor, melynek részvevői Szépné Holczer Piroska, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, Árkiné Péter Darinka, a Kodolányi János Gimnázium oktatási igazgatóhelyettese és Török Szabolcs a székesfehérvári tankerület igazgatója, a beszélgetés moderátora pedig Veress Richárd volt. A résztvevők között szóba került többök között a tanárok és a diákok elé támasztott kihívások, a megváltozott oktatási környezet előnyei és hátrányai és az új, eddig még elő nem került kihívások az oktatásban. A beszélgetők elmondták, hogy jóllehet a diákok nagyrésze sok időt tölt a virtuális térben mégis több olyan tudás hiányzott, ami az online tanuláshoz és feladatmegoldáshoz elengedhetetlen volt. Beszéltek arról is, hogy a pedagógusokat is váratlanul ért az átállás és számukra is okozott nehézséget a megváltozott felület.

Laufer Tamás, a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány elnöke a digitális oktatás, digitalizált oktatási környezetről tartott előadást. Hangsúlyozta a társadalom, a vállalatok és az önkormányzat szoros együttműködését a város fejlesztése érdekében. Ennek az együttműködésnek egyik állomása az Alba Innovár, amely fejleszti a diákok és pedagógusok ismeretét az online térben, amire a mostani rendkívüli helyzetben nagy szükség van. Szót ejtett a különböző fejlesztésekről, amelyek lehetővé teszik pedagógusok, diákok felkészítését a digitális tér kihívásaira, ezt segítik az itt dolgozó tanárok és az európai szintű technológiai felszereltség.

Az utolsó előadó Pukler Tamás, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke volt, aki az edukációs tevékenységről beszélt. Előadásában kitért a zöld járművekre és a fenntartható közlekedéshez szükséges infrastrukturális háttérre, a környezetbarát közlekedés népszerűsítésére. A népszerűsítés legjobb eszközeként a videós tartalmat jelölte meg. Továbbá tisztázásra került az ökológiai lábnyom fogalma és hogy mit is jelent csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat. Megválaszolta azokat a sokszor feltett kérdéseket, hogy mitől zöld egy autó és hogyan lehet népszerűsíteni a környezetbarát közlekedést.

A konferenciát Cser-Palkovics András polgármester összegző gondolatai zárták. A konferencián rengeteg olyan gondolat, ötlet került megtárgyalásra, amelyeket az elmúlt digitális térben töltött idő tapasztalatai hoztak felszínre. A résztvevők sok olyan gondolatot fogalmaztak meg, amik az online oktatással érkezett újdonságok beépítését szorgalmazzák a tanulásba, de olyanok is voltak, amely hátrányok kiküszöbölése célként merülhet fel annak érdekében, hogy gördülékenyebb lehessen a digitális tér használata.