Archeogenetika – A múlt megismerése

Archeogenetika – A múlt megismerése

Az emberek természetüknél fogva kutatják saját származásukat. Minden népnek rendkívül fontos a saját történelmének hiteles feltárása és megőrzése, emlékké formálása. Mi magyarok is régóta kutatjuk saját múltunkat, mely komplex és változatos történelmünkből adódóan nem mindig egyszerű.

A múlt kutatásában egy új lépcsőt jelent a Magyarságkutató Intézet egyik kutatóközpontja, mégpedig az Archeogenetikai Kutatóközpont. A Kutatóközpont az úgynevezett újgenerációs szekvenálási módszert és a polimeráz láncreakciót alkalmazza melyek segítségével emberi csontokból vett mintában található roncsolódott örökítőanyagot újra össze tudják rakni és nagy biztonsággal képesek kinyerni és azonosítani a régen élt emberre jellemző DNS szakaszt. Ezzel utána további, összehasonlító vizsgálatok végezhetők például a több ezeréves genetikai rokonság vizsgálata. Olyan technológiai lehetőségek ezek, melyek áttörést hozhatnak a genetikai kutatásokban. Ezek az információk segíthetnek történelmi személyek genetikai azonosításában, népességvándorlások rekonstruálásában és történelmi hipotézisek, viták eldöntésében. A Kutatóközpont igyekszik interdiszciplináris tudományokkal együttműködve feltárni a magyarság genetikai arculatát. Mind természettudományi szempontból, mind pedig történetkutatási szempontból jelentős eredményeket hozhat ez a kutatási módszer.

A legfontosabb eredménye ennek az archeogenetikai vizsgálatnak, hogy lehetségessé válik nemzeti nagyjaink pontos beazonosítsa. Történelmi kérdésekre kaphatunk válaszokat, melyek jelentős tényezői a nemzettudat erősítésének.

Ezzel az archeogenetikai módszerrel vizsgálták például Corvin János és Corvin Kristóf maradványait, mely áttörést hozhat I. Mátyás és Hunyadi János azonosításában. A technológia lehetővé teszi királyaink földi maradványainak pontos azonosítását is.

Egy nemzet, egy közösség életében nagy szerepe van a múlt lehetőségek szerinti pontos megismerésének, az új technológiák, áttörések pedig megadják az esélyt arra, hogy minden korábbinál precízebb, tudományosan megalapozott képet kapjunk történelmünkről.