Személyes felmérés a Szent István Király Múzeum fejlesztése érdekében

Személyes felmérés a Szent István Király Múzeum fejlesztése érdekében

Személyes felmérés a Szent István Király Múzeum fejlesztése érdekében

Az online kutatás mellett a múzeum személyesen, papír alapon is gyűjtötte az adatokat annak érdekében, hogy a látogatók igényeihez alakítsák a múzeum programjait, kiállításait. Az adatokat a Szent István Király Múzeum dolgozói vették fel, majd a Prosperis Alba munkatársai rögzítették elektronikusan. Összesen 589 használható kérdőívet dolgoztak fel az elemzők.

A kérdőívek elemzése három részre oszlik, először az adatokat összességében vizsgálj a kutatás, majd korcsoportos, lakóhely és végzettség szerinti bontásban, végül pedig azoknak az embereknek vizsgálja külön a válaszait, akik tárlatvezetésen vettek részt.

Az elemzés fő megállapításai a következők voltak: A látogatók összesen 112 településről érkeztek, a helyi lakosok aránya kevesebb, mint 40%, valamint Fehérvár után legmagasabb arányban a fővárosból érkeznek látogatók, ami több, mint 20%.

Az iskolai végzettség szerinti vizsgálat megállapította, hogy a vendégek túlnyomó többsége, legalább 60 százaléka, diplomával rendelkezik, akik pedig nem rendelkeznek érettségivel csupán a látogatók arányának tizedét teszik ki.

Az életkorra vonatkozó vizsgálat után elmondhatjuk, hogy igen széles skálán mozog a kitöltők életkora, pontosabban 14 és 89 év között. A látogatók átlagos életkora 56-57 évre tehető, azonban a kitöltők harmada 66 év feletti.

A válaszadók harmada valamilyen szervezett csoporttal érkezik a múzeumba, azok a vendégek, akik a családjukkal érkeznek, ők a kitöltők több, mint negyedét teszik ki, az egyénileg érkezők, aránya kevesebb, mint 10 százalék.

A kiállítóhelyek közül legnépszerűbbnek a Középkori Romkert tekinthető, a válaszadók közel 40 százaléka már többször is járt itt. Népszerű továbbá a Fekete Sas Patikamúzeum és a Gorsium Régészeti Park is. Ezeket a kiállítóhelyeket a kérdőívet kitöltők 29-29 százaléka látogatta meg többször is. A két legkevésbé népszerű kiállítóhely az Új Magyar Képtár, valamint a Budenz Ház – Ybl Gyűjtemény. A kitöltők jelentős része ezeken a helyeken még egyszer sem járt.

A válaszadók 9 szempont alapján 1 és 5 között pontozhatták a programot, amelyen részt vettek. Átlagosan egyik program értékelése sem csökkent 4,5 pont alá, szembetűnően magas volt az ötös értékelések aránya. A két kiemelkedően jól értékelt szempont az előadó felkészültsége és a program jó hangulata volt.

A kérdőívek elemzése még sok más szempontra is kitér, melyek eredményeit összesítve a múzeum jövőbeni programjai és kiállításai sokkal jobban tudnak majd igazodni a látogatók igényihez.

A kutatás teljes tartalma itt érhető el: PDF-fájl