Az Óbudai Egyetemet támogatja a Howmet Aerospace Alapítvány

Az Óbudai Egyetemet támogatja a Howmet Aerospace Alapítvány

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara „Gépi tanulás a robotikában és az ipari elektronikus alkalmazásban” pályázata 30 ezer dolláros támogatást nyert a Howmet Aerospace Alapítványnál.

A díjat, pontosabban az azt jelképező csekket október 28-án Katus István, a Howmet-Köfém Kft. ügyvezető igazgatója adta át Dr. habil. Molnár András egyetemi docensnek, az Óbudai Egyetem megbízott általános rektorhelyettesének.

A támogatás célja, hogy az egyetem a legkorszerűbb technológiát vásárolja meg hallgatói oktatásához. Többek között új laboratóriumi hardvereket szereznek be. A projekt az ipari elektronika, a gépi tanulás, a virtuális és kibővített valóság ipari alkalmazásai témáival foglalkozik, az itt szerzett ismereteket pedig beépítik a gyakorlati és elméleti oktatásba. Új laboratóriumi hardverek beszerzése, ezek ipari alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, a jelenlegi ipari igényeknek megfelelő tantervek meghatározása, új laboratóriumi rendszerek telepítése, készség-fejlesztések megfogalmazása történik majd meg. Végül egy tizennégy hetes pilot oktatási sorozat ad visszajelzést arról, milyen végső módosítások szükségesek a tananyagban.

„Felsőoktatást fejleszteni, annak működését, fejlődését elősegíteni közös ügy kell, hogy legyen és annak a lehetőségét adja meg egy város számára, hogy meg tudjon felelni azoknak a kihívásoknak, amik a gazdaság felől érkeznek" – emelte ki Székesfehérvár polgármestere a támogatás jelképes átadásán. Dr. Cser-Palkovics András felidézte, hogy alig néhány hete fontos gazdasági beruházást jelentett be a Howmet Aerospace.

A polgármester hangsúlyozta: a gyors technológiai változásra fel kell készíteni a fiatalokat, és azt a készséget is ki kell alakítani bennük az egyetemi évek alatt, hogy lépést tartsanak majd a változásokkal.

Molnár András országosan is példaértékűnek nevezte a székesfehérvári együttműködést az önkormányzat, az egyetemek és az ipari szereplők között. A támogatás felhasználásával modern eszközöket vásárolhat az egyetem, amelyek elősegítik, hogy olyan technológiákat ismerjenek meg a hallgatók, amiket a duális partnerek használnak, így a frissen végzett mérnökök gyorsabban integrálódnak majd a vállalati környezetbe. Az egyetem rektorhelyettese úgy vélte: ez egy klasszikus győztes-győztes, ma divatos kifejezéssel „win-win" helyzet, minden szereplőnek önös érdeke is az együttműködés. – Az egyetem e szimbiózisban eléri azt, hogy nem tankönyvből kel csak tanítani, a leendő új mérnökök már azt tanulják, amit az ipar használ és a diploma kézhezvétele utáni inkubációs időszak is jelentősen lerövidül.

Ezt az előnyt emelte ki többek közül Katus István, a Howmet-Köfém Kft. ügyvezetője is. Ahogy elmondta: a náluk duális képzésben tanuló egyetemisták, mire végeznek, megismerik a csúcstechnológiás eszközöket, de ami talán fontosabb, a vállalati kultúrát így könnyebben, gyorsabban integrálódnak a szervezetbe. A cégeknek az ilyen együttműködés megéri, hiszen saját szakembereiket nevelhetik ki. Katus István elmondta: az egyetemről közel harminc hallgató töltötte náluk eddig a duális képzés időszakát, közülük tíz ma is náluk dolgozik. Az ügyvezető fontosnak tartotta megemlíteni, hogy amíg az egyetemek nem hoztak létre önálló kampuszokat Fehérváron, nem létezett ilyen együttműködés.

Dr. Széll Károly egyetemi docens az iparban is megjelenő alkalmazott kutatások közül kiemelte például a gépi látáson alapuló navigációs stratégiákat vagy – kifejezetten a köfémes együttműködést említve – a szelepcsavarozás automatizálását. Az előző évi pályázat eredményeiről Nagyné Dr. Hajnal Éva egyetemi docens számolt be: a virtuális valóság labor segítséget nyújt az oktatás, az együttműködés és a kutatás számára is. A laborban virtuális valóság alkalmazásokat fejlesztenek és tesztelhetnek benne; a kutatási témák között például a mélységi szenzorral végzett emberi mozgások vizsgálata szerepel. Fejlesztések valósultak meg az oktatási anyagokban is, illetve a tantárgyfejlesztésben. 

Fotók: ÖKK